Stoma- en faecale incontinentiezorg consulenten

Stoma- en fecale incontinentiezorg verpleegkundigen

Wat is een stoma
Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Een colostoma (colon = dikke darm) is een uitgang van de dikke darm in de huid van de buik. Bij het aanleggen van een ileostoma (ileum = dunne darm) wordt de dunne darm gebruikt. In het geval van een urostoma wordt een stukje dunne darm gebruikt waarin de urineleiders worden ingehecht. Een stoma moet worden aangelegd wanneer de ontlasting of de urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten.

Wat is fecale incontinentie
Fecale incontinentie of ontlastingsincontinentie is het ongewild verlies van ontlasting op een voor de patiënt ongewenste tijd en plaats.
De ernst van de incontinentie kan per patiënt verschillen en zegt niets over de invloed die de incontinentie heeft op het dagelijks leven van de patiënt. Het is belangrijk om te onderzoeken hoezeer de patiënt zich gehandicapt voelt door het ongewilde verlies van ontlasting. Als de incontinentie alleen optreedt als de patiënt last heeft van diarree, is het van belang om de oorzaak hiervan op te sporen en te behandelen.

Een conservatieve behandeling (dus geen operatieve ingreep) verdient ook de voorkeur als de patiënt slechts af en toe ontlasting verliest, maar ook als de patiënt vrijwel dagelijks ontlasting verliest is een niet-operatieve behandeling te overwegen.

Wat doet de stomaverpleegkundige
De stomaverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van patiënten die een stoma hebben of krijgen. Dit betekent dat zij u aanvullende informatie kan geven over uw ziekte. Verder kan zij uitleg geven over alle aspecten die het hebben van een stoma met zich meebrengen. U moet hierbij denken aan: stomamaterialen, voeding, de verzorging van de stoma, sport, vakantie, seksualiteit en incontinentie. Ook als er zich emotionele problemen voordoen, kunt u bij de stomaverpleegkundige terecht. Zij kan u zonodig doorverwijzen naar andere hulpverleners. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende verandering in uw leven. Duidelijke voorlichting, een gedegen voorbereiding en een goede begeleiding zijn hierbij van groot belang. Deze voorlichting, voorbereiding en begeleiding worden zowel op de polikliniek als in de kliniek gegeven.

Ook bij incontinentie van ontlasting zijn duidelijke voorlichting en een goede begeleiding van groot belang bij de (conservatieve) behandeling.

De Stoma- en faecale incontinentie verpleegkundigen werken zoveel mogelijk op afspraak. Als u onder behandeling bent van een chirurg van het MMC kunt u via de poli chirurgie een afspraak met haar maken.
Ook een telefonische afspraak kunt u via de poli chirurgie maken.

Bereikbaarheid

Bent u al bekent bij de stomaverpleegkundige en zijn er buiten de werkdagen problemen met de stoma die niet kunnen wachten (verstopping, bloedingen, koorts, herhaaldelijke lekkages etc.) kunt u contact opnemen met de eerste hulp 040-8888811.

Verantwoordelijke stomaverpleegkundigen

  • Mevr. M. Boeijen
  • Mevr. F. Caers
  • Mevr. R. van den Broek
  • Mevr. K. van Schaik

Meer informatie

Stomazorg

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek chirurgie
(040) 888 85 50

Online afspraak maken
Maak een afspraak

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving