donderdag 31 december 2015 Lies- en buikpijnpoli MMC behandelt 1000e patiënt

Expertisecentrum SolviMáx heeft afgelopen week haar 1000e patiënt van het jaar 2015 behandeld. Deze poli, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met liespijn en het buikwandpijnsyndroom ACNES, kan de toestroom van patiënten nauwelijks bijhouden. Eerder onderzoek van het expertisecentrum wees uit dat dit ‘vergeten’ buikpijnsyndroom veel vaker voorkomt dan werd gedacht. Het expertisecentrum ontwikkelde een aantal effectieve behandelmethoden die mensen met forse chronische pijnklachten, vaak snel verlichting bieden.

 
dgth
 

ACNES is de Engelse afkorting die staat voor Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Dit is de benaming voor het buikwandpijnsyndroom dat ontstaat door beknelling van de huidtakjes van de voorste tussenribzenuwuiteinden die door de buikspieren heen naar de huid gaan. Patiënten die lijden aan dit syndroom kunnen dikwijls niet meer aan het gewone leven deelnemen vanwege de continue scherpe of brandende pijn. Deze vorm van chronische buikpijn wordt vaak door zowel huisartsen als medisch specialisten over het hoofd gezien.

Liespijn
Ongeveer 2% van de mensen die een open liesbreukoperatie of keizersnede ondergaan krijgt hierna last van een gemene zenuwpijn in de lies. Omdat er in Nederland jaarlijks rond de 60.000 van dit soort ingrepen worden uitgevoerd, gaat het dus om een groot aantal patiënten met dergelijke pijn. Ook hiervoor heeft het expertisecentrum succesvolle behandelstrategieën ontwikkeld.

Opleiding & onderzoek
Rudi Roumen, chirurg in MMC, pleit voor meer kennis over deze syndromen bij huisartsen en medisch specialisten. Daarom doen hij en zijn collega-chirurg Marc Scheltinga veel aan nascholing en geven zij veelvuldig voordrachten over deze onderwerpen. Op 22 januari 2016 wordt het tweede ACNES-congres in Eindhoven georganiseerd. Er zijn inmiddels 26 internationale publicaties over dit onderwerp verschenen.

Europese erkenning
Vorige maand heeft expertisecentrum SolviMáx van het ministerie van VWS een benoeming ontvangen als Nederlands expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Daarmee wordt de actieve bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek onderkend. Roumen: “Als topklinisch medisch centrum pakken we medische vraagstukken pragmatisch aan. De ACNES- en liespijn-onderzoeksprogramma’s richten zich al jaren op snelle en betere herkenning, diagnostiek en behandeling van deze pijnsyndromen.”  

Meer informatie over deze pijnsyndromen of de scholing voor medisch specialisten vindt u op www.buikpijn.nl en www.liespijn.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek chirurgie
(040) 888 85 50

Online afspraak maken
Maak een afspraak

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving